Rettigheder. Viden. Inspiration


Husk det blå sygesikringskort

Skal du på sommerferie i Europa, er det vigtigt at du tager det blå sygesikringskort med, da du ellers risikerer at skulle lægge ud for alle udgifter.

Sommerferien står for døren og mange af os skal til de fjerne himmelstrøg og dase på stranden eller udforske en storby. Men for nogle kan rejsen desværre ende med at blive knap så vellykket, fordi en ulykke eller sygdom kommer i vejen. Derfor er det vigtigt at du tager dine forbehold og husker det blå sygesikringskort og tegner en rejseforsikring, hvis uheldet er ude.

Mange steder i Europa forlanger de at se det blå sygesikringskort fysisk, og du kan dermed undgå selv at skulle lægge ud for alle udgifter. Hvis du ikke har kortet endnu, så skal du skynde dig at bestille det via borger.dk. Det kan forventes at tage op til tre uger at få et nyt kort.

Dækker ikke al behandling

Det blå sygesikringskort dækker ikke al behandling. Hvad der er gratis i Danmark, er ikke nødvendigvis dækket af den offentlige sygeforsikring i de andre lande. Kortet giver nemlig danske borgere ret til at blive behandlet på lige fod med borgere i den offentlige sygesikring i det land, som de besøger. I en del lande kommer der derfor en vis egenbetaling på behandlingen, ligesom du kan blive opkrævet for udgifter til transport til behandlingsstedet.

Du kan heller ikke få dækket hjemrejsen med kortet, hvis uheldet er ude. Vil du have mulighed for hjemtransport og rådgivning fra en dansk alarmcentral, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Har du en kronisk sygdom, kan du f.eks. få kemo- eller dialysebehandling i modtagerlandet. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at du tager kontakt til myndighederne i det enkelte land i god tid, så du kan få vejledning i, hvordan behandlingen håndteres i praksis.

Søg information om betaling

Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, og har brug for lægehjælp, så spørg om sygehuset er offentligt eller privat, og hvad behandlingen koster. Vær opmærksom på at tæt på de største turistmål og hoteller opererer ofte privatlæger/klinikker, som ikke er dækket af det blå kort.

Ender du med en regning, som er højere end egenbetalingen, så kan du søge refusion hos enten Styrelsen for Patientsikkerhed eller hos din region. Her er det vigtigt, at du sender alle originale regninger og kvitteringer samt evt. kopier af henvisninger/recepter og journaler til styrelsen.

Det blå kort

- Kortet sikrer samme behandling på offentlige klinikker og hospitaler ved sygdom og tilskadekomst som landets egne borgere på rejser og ophold i en række EU og EØS-lande.

- Du kan læse om priser på egenbetaling for de enkelte lande

- Hvis man bliver nødt til at betale for hospitalsophold, ambulancetransport etc. ud over, hvad landets egne borgere selv betaler, kan man søge at få refunderet pengene.

- Der er ca. udstedt 3,5 mio. danske blå EU-sygesikringskort. Det svarer til, at 62,4 pct. af den sygesikrede befolkning i Danmark har et blåt EU-sygesikringskort.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerhed https://stps.dk/da/

Og tjek app’en European Health Insurance Card http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

sygeforsikring, rejse, ferie

Del artiklen med dine venner